Monthly Archive: November 2017

Cách để giữ chân người giúp việc làm việc lâu dài

Cách để giữ chân người giúp việc làm việc lâu dài

Hiện nay, ở các thành phố lớn hầu hết gia đình nào cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giúp việc. Việc tìm được một người giúp tốt đã khó, để gữ họ...