Monthly Archive: November 2017

Những điều cần biết khi thuê giúp việc theo giờ

Những điều cần biết khi thuê giúp việc theo giờ

Dịch vụ giúp việc đang ngày càng được các gia đình sử dụng. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình mà bạn chọn lựa những dịch vụ khác nhau phù hợp...

Cách để giữ chân người giúp việc làm việc lâu dài

Cách để giữ chân người giúp việc làm việc lâu dài

Hiện nay, ở các thành phố lớn hầu hết gia đình nào cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giúp việc. Việc tìm được một người giúp tốt đã khó, để gữ họ...