Monthly Archive: December 2017

Những điều cần biết về đình công trong Bộ Luật động

Những điều cần biết về đình công trong Bộ Luật động

Điều 209. Đình công Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh...