Dịch vụ giúp việc Blog

Những điều cần biết về đình công trong Bộ Luật động

Những điều cần biết về đình công trong Bộ Luật động

Điều 209. Đình công Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh...

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong một số trường hợp

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong một số trường hợp

Trong cuộc sống trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công việc là một điều thiết yếu trong cuộc sống. Những người chủ, những người  đứng ra tạo điều kiện việc làm cho mọi...

Những điều cần biết khi thuê giúp việc theo giờ

Những điều cần biết khi thuê giúp việc theo giờ

Dịch vụ giúp việc đang ngày càng được các gia đình sử dụng. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình mà bạn chọn lựa những dịch vụ khác nhau phù hợp...