Dịch vụ giúp việc Blog

Chăm sóc, quan tâm hơn đến người già

Đình công trong lao động

Một số lưu ý về đình công trong lao động: Điều 214. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công 1. Tiếp tục thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh...

Những điều cần biết về đình công trong Bộ Luật động

Những điều cần biết về đình công trong Bộ Luật động

Điều 209. Đình công Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh...