Thời giờ làm việc đối với người lao động

Công việc nào cũng vậy, cũng cần phải có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lí để hiệu quả công việc được tốt nhất. Với nghề đi làm giúp việc gia đình cũng vậy, tùy theo hình thức dịch vụ giúp việc theo giờ hay ở lại mà có thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau.

Quy định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động

Quy định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động

Hôm nay, dichvugiupviec.vn chia sẻ đến bạn một số quy định về thời gian làm việc trong quy định chung của Bộ Luật Lao động như sau:

THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

  1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Xem thêm: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong một số trường hợp

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

  1. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Đi làm giúp việc tại Trung tâm giúp việc Hồng Doan, bạn hoàn toàn yên tâm về công việc cũng như cách đối xử của chủ nhà với người làm. Khi có bất cứ mâu thuẫn gì mà giữa hai bên chưa giải quyết được, trung tâm sẽ giúp đỡ bạn. Mọi thông tin các bạn xem tại http://giupviechongdoan.com/

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 106. Làm thêm giờ

  1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
  2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

>>> Quy định về thời gian nghỉ ngơi cho người lao động

Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

  1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
  2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Nguồn: Trích từ Bộ Luật Lao động

Tham khảo:

Tin cùng chủ đề: